english version

+32 (0)469 128 138

tel

Terugbetaling aan particulieren door het VAPH

Algemene uitleg

Bij het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) kan een financiƫle tegemoetkomingen aangevraagd worden voor hulpmiddelen die in de refertelijst staan. In deze refertelijst zijn hulpmiddelen opgenomen die standaard in aanmerking komen voor een mogelijke terugbetaling.

Voor elk hulpmiddel staat telkens aangegeven hoe groot het maximumbedrag van de tegemoetkoming is. Dat maximumbedrag heet het refertebedrag. (zie verder link uitleg refertelijst)

Om zeker te zijn dat er een terugbetaling komt, is het best te wachten tot er een goedkeuring komt van het VAPH vooraleer het hulpmiddel aan te kopen, tenzij de nood groot is. In principe koopt de rechthebbende het hulpmiddel aan bij een leverancier en dient hij de factuur in bij het VAPH om een terugbetaling te komen. Maar je kan ook werken met de derdebetalersregel. Hierbij geeft u de toestemming dat het VAPH rechtstreeks de factuur betaald aan de leverancier. Beslissingen van het vaph zijn 2 jaar geldig, daarna moet een nieuwe aanvraag ingediend worden.

Meer inlichtingen en details zijn te vinden op volgende links:

Wat betreft de BLIJFSTOEL

De blijfstoel staat nog niet in de refertelijst. Maar een tegemoetkoming (tot 100%) kan wel aangevraagd worden aan de bijzondere bijstandscommissie. Deze aanvraag vraagt wel wat administratie en tijd.

U kan zich best laten begeleiden door de sociaal assistente van de instelling waar de belanghebbende verblijft, ofwel door dienst maatschappelijk werk voor aanvragen bij het VAPH, van uw ziekenfonds.